Published: 14 februari 2023

Vraag aan de gemeente? (Re)actie!

Op donderdag 6 april jongstleden heeft de gemeenteraad het plan groen vastgesteld, met daarin extra middelen voor het op orde brengen en houden van de openbare ruimte. De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen is blij dat er is ingestemd en hoopt nu snel (meer) resultaat te zien in de openbare ruimte. Als partij hebben we de afgelopen jaren erg veel klachten gekregen over het beleid dat door gebrek aan middelen werd gevoerd op dit thema. Een verschraling door bezuinigingen die op vele plekken in onze mooie gemeente zichtbaar werd. Dat moet en kan anders. Dit hebben we tijdens de verkiezingen van vorig jaar ook uitgedragen. Voor GemeenteBelangen was en is dit thema erg belangrijk, want iedereen wil in een fatsoenlijk onderhouden omgeving wonen. Mede daarom heeft GemeenteBelangen ingezet op de extra investeringen van 2 miljoen euro waarvan bijna 1.4 miljoen euro om het groen in de openbare ruimte weer fatsoenlijk te krijgen. In het najaar zal er een raadsvoorstel volgen vanuit het College om 600.000 euro vrij te maken voor wegen en kunstwerken, zodat we ook dit op peil kunnen brengen.
ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram