Onze 10 belangrijkste speerpunten:

  • Meer geld en aandacht voor beter onderhoud groen en wegen.
  • Sport voor iedereen toegankelijk, geen gedwongen privatisering
  • Gezond Financieel beleid, zonder extra lasten inwoners
  • Leefbare en (verkeer)veilige dorpen en wijken met regelmatige snelheidscontroles
  • Stop daadwerkelijk met aardgaswinning en betaal schade ruimhartig
  • Voor iedereen betaalbaar wonen met prioriteit voor starters
  • Laat burger zelf initiatieven nemen en ondersteun hen daarbij
  • Leefbaarheid niet ondergeschikt aan economie en werkgelegenheid
  • Rode loper uit voor midden- en kleinbedrijf, meer dan welkom
  • Win het vertrouwen terug van de burger, open en eerlijk bestuur
ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram