NPG, Nationaal Programma Groningen

Naast het versterkingsprogramma, het aardbevingsbestendig maken van woningen, bedrijven, scholen enz., wilde het Rijk een impuls geven aan ons gebied. Dit geldt hoofdzakelijk voor de aardbevingsgemeenten. Het NPG wil de regio een structureel beter perspectief geven met behoud van eigen identiteit, een toekomstbestendig en leefbaar gebied, waar onze inwoners graag wonen, werken en recreëren.

Daarnaast moet het programma bijdragen aan een aantal belangrijke transities waar Nederland voor staat. Denk aan Economie, verpaupering woningen en wijken, vergrijzing en energie transitie.

GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat dit geld niet bestemd is voor het dichten van de tekorten op
de gemeentelijke begroting. Het moet een meerwaarde hebben voor alle inwoners van MG en voor projecten
die een structureel bijdrage leveren aan woon- werk en leefomgeving 5% van de beschikbare middelen kunnen worden besteed aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan de plus op de samenleving, op initiatief van GemeenteBelangen Midden-Groningen en D’66.


Als het om de gevolgen van aardbevingen gaat vinden wij dat de huidige wijze van aanpak volstrekt niet
voldoet. De burger hoort centraal te staan, nu gaat veel geld naar inspectie, experts en rapportages. Maar ook
procedures die veel te lang duren, veel geld kosten en waar de emoties hoog oplopen en mensen mentale en
psychische klachten krijgen. Het recept is eenvoudig. Geef iedereen die schade heeft krijgt een bedrag € 1000
voor de inhuur van een erkende schadetaxateur. De berekende schade plus 10% wordt in een (bouw)depot
gedaan en betrokken zoekt een aannemer en kan aan de slag.

Speerpunten Specifieke Regelingen:

  • NPG gelden besteden waar ze voor bedoeld zijn.
  • Gelden moeten bijdragen aan een “kwaliteitsverbetering” in onze samenleving.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram