Deze link brengt u naar filmpjes van Markus.

Wethouder Markus Ploeger

Meeden / Gepensioneerd, niet met pensioen

Eind jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw kwam er een einde aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De woningnood was toen ook schrijnend en er komt een einde aan de zogenaamde geleide loonpolitiek. De ene loonhoogte volgde de andere. Geleidelijk doen koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en auto zijn intrede. De vrije zaterdag werd ingevoerd en er ontstond een periode van bevrijding van de verzuiling, maar ook van opstand tegen de gevestigde orde. De politiek sprak met name jongeren aan en in een dorp als Meeden was een grote afdeling van de Partij van de Arbeid.

Ook ik maakte deel uit van de beweging die alles wilde veranderen. Provo, kabouters en noem maar op. Wij wilden een vreedzame samenleving en weg met het kwaad aller kwaden, het kapitalisme.

Helaas van vrede en eerlijke verdeling is niets tot weinig terecht. Het kapitaal regeert nog steeds.
Het politiek landschap levert meer tegenstellingen op dat eensgezindheid. In plaats van WIJ is het steeds meer IK.

Vanuit dat WIJ gevoel heb ik de afgelopen ruim 40 jaar mijn rol vervuld in de lokale gemeenschap(pen). Voorzitter voetbalvereniging, dorpsraad, dorpshuis en vele andere functies als vrijwilliger.

Vanaf begin jaren ’80 vorige eeuw actief in de lokale politiek. Als fractievoorzitter, wethouder en na de herindeling Midden Groningen eerst fractievoorzitter en nu weer de eer om wethouder te zijn.
Ja met opzet het woordje eer. In deze tijd van weinig respect voor elkaar in het politiek debat zou je toch zeggen: bekijk het maar. Het taalgebruik in de Tweede Kamer bijvoorbeeld is geen voorbeeld van respect voor elkaar, laat staan voor elkaars mening. Wat vroeger kroegpraat werd genoemd vindt nu zijn weg via sociale media, zonder vaak enige kennis van zaken.

En ja, toch blijf ik actief, maatschappelijk en politiek. Ik tref veel geestverwanten die zich met hart en ziel inzetten voor hun (dorps)gemeenschap. Vrijwilligers die het verenigingsleven in stand houden, van dorpshuis tot sportvereniging. Mensen die tijdens hun wandeling de rotzooi opruimen die anderen vanuit hun auto’s in de berm gooien en noem maar op. Dorpsraden zijn essentieel zijn voor de leefbaarheid van onze wijken en dorpen. Ik heb als vrijwilliger en nu als dorpswethouder gemerkt dat er een kloof is tussen hetgeen de burger verwacht van de overheid en hetgeen die overheid daadwerkelijk kan leveren.

Die kloof overbruggen is o.a. een uitdaging voor mij als dorps- en wijkwethouder. Het zal niet altijd lukken, daar ben ik mij van bewust maar samen met inwoners invulling geven aan onze gemeenschap is een mooie uitdaging.


Markus Ploeger

Neem gerust contact op wanneer u iets wilt vragen of melden.

markus.ploeger@midden-groningen.nl

krullebol.markus@gmail.com

06 - 1072 1403

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram