Dit zijn wij gemeentebelangen midden-groningen

 • 4 april 2024
  Uitnodiging inloopavond Almanshuus in Westerbroek 9 april 2024.

  Op 9 april a.s. heeft het bestuur van GemeenteBelangen Midden-Groningen een bestuursvergadering in het het dorpshuis Aalmanshuus in Westerbroek. Voorafgaand, van 19:00 tot 20:00 uur, is er een inloopavond voor burgers, verenigingen en andere belanghebbenden uit Westerbroek en omgeving. Wanneer u vragen heeft over zaken die spelen in uw woon- en leefomgeving horen wij dat […]

  Lees Meer
  12 november 2023
  OZB minder hard omhoog

  OZB minder hard omhoog   De fractie van GemeenteBelangen heeft op donderdag 09 november 2023 tijdens de raadsvergadering van de gemeentelijke begroting een amendement ingediend. In goed overleg hebben we samen met andere partijen het amendement aangepast en ingediend. Bij de stemming door de raad is het unaniem aangenomen. Het college vroeg op basis van […]

  Lees Meer
  9 november 2023
  De algemene beschouwingen begroting 2024

  De algemene beschouwingen begroting 2024 GemeenteBelangen Midden-Groningen geeft hierbij haar beschouwing op de begroting 2024. Hieronder onze eerste termijn over de begroting. Onze fractievoorzitter Jan Velthuis heeft hierbij het woord namens de fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen. Eerste termijn algemene beschouwingen begroting 2024 Voorzitter we willen allen bedanken die zich dagelijks inzetten voor deze gemeente. Dat […]

  Lees Meer

Onze Speerpunten

Meer geld en aandacht voor beter onderhoud groen en wegen.

Sport voor iedereen toegankelijk, geen gedwongen privatisering

Gezond Financieel beleid, zonder extra lasten inwoners

Laat burger zelf initiatieven nemen en ondersteun hen daarbij

Onze speerpunten

Leefbare en (verkeer)veilige dorpen en wijken met regelmatige snelheidscontroles

Stop daadwerkelijk met aardgaswinning en betaal schade ruimhartig

Voor iedereen betaalbaar wonen met prioriteit voor starters

Onze speerpunten

Leefbaarheid niet ondergeschikt aan economie en werkgelegenheid

Rode loper uit voor midden- en kleinbedrijf, meer dan welkom


Win het vertrouwen terug van de burger, open en eerlijk bestuur


Onze Fractie

Hindrik Loots
Jan Buurke
Geke Akkerman-Ritsema

Jan Velthuis
Christian Velthuis

Liesbeth Lenting
Herman Loots

Markus Ploeger

Vanaf mijn jeugd actief in de samenleving. Verschillende functies van voetbal tot dorpshuis, zwembad tot dorpsraad. Politiek actief vanaf de jaren 70 vorige eeuw, omdat ik niet tegen onrecht kan en streef naar een eerlijke sociale samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Daar ga ik voor. U ook?
ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram