ANBI STATUS GBMG

Gemeentebelangen Midden Groningen
Postadres Industrieweg 10 9601 LJ Hoogezand
Tel. Nr secretaris P. Nieland 06-23459847
patricia @ nieland.eu

RSIN nummer: 8561.76.862

Gemeente belangen Midden Groningen is een partij die er op gericht is wat er werkelijk toe doet in haar gemeente zonder strikte ideologie en landelijke bemoeienissen. De partij wil een optimale leefomgeving bevorderen voor alle inwoners / verenigingen en ondernemers.
De partij hanteert een Handboek Verenigingszaken waarin uitgangspunten / verplichtingen en activiteiten zijn beschreven.

Het bestuur bestaat uit de volgende samenstelling:
H. Loots - voorzitter
B. de Bey - penningmeester
P. Nieland – secretaris
H. de Groot – lid
K. van Beek – lid
Binnen de partij wordt geen beloningsbeleid gehanteerd.

Om de partij standpunten naar buiten te brengen wordt er voorafgaand aan de bestuursvergadering een inloop uur gehouden voor bewoners uit het gebied/ dorp waar op dat moment vergadert wordt. De vergader locatie varieert door de gehele gemeente zodat alle bewoners de partij kunnen bereiken. De partij staat tevens op braderieen / jaarmarkten.
Tijdens de aanloop naar de verkiezingen worden de standpunten van de partij op diverse manieren naar buiten gebracht. Een belangrijk communicatiemiddel is de verkiezingskrant. Voor de verkiezings campagne is een handboek geschreven waarin alle activiteiten beschreven staan.

Jaarcijfers
Middels afdracht raadsleden / wethouders en de jaarlijkse contributie van leden heeft de partij inkomsten om de verkiezingscampagne te kunnen organiseren. De gemeente draagt jaarlijks bij aan de scholing van raadsleden door een afdracht. Momenteel bedragen de inkomsten ca. € 10.000 per jaar.
Aan de uitgaven kant is met name de verkiezingscampagne een kostenpost. De overige partij uitgaven zijn van geringe omvang. Er is een reservering opgenomen voor de komende 2 verkiezings campagne’s. Voor de start van de campagne worden door het bestuur de beschikbare middelen mede gedeeld.

ontwerp door: ontwerpwebsites.nl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram